Doğum, HAMİLELİK

KOLAY DOĞUM İÇİN DUALAR VE SURELER

DUALAR

Kolay doğum için duaları ve sureleri sizler için araştırıp yazdık ..

Hamileliğinin sonuna gelen anneler biraz korku çokça heyecan hissederler. Doğumun tahmin edildiğinden daha kolay geçmesi için okunması gereken bazı duaları sizler için sıraladık. Doğumun kolay geçmesi için okunacak dualar ayetler…

Anneler doğuma girerken en stresli anlarında yine aklında olan şey duadır. Bunun için kitabımız Kuran-ı Kerim’den sizler için yazdık..

Kolay Doğum İçin Dualardan Birkaçı

Yüce kitabımız KURAN-I KERİM’DE Hz. Meryem’in Hz İsa’yı doğururken çektiği sancılardan ve bu sancıların şifasından bahseden Meryem suresi:

Fe ecâehâl mehâdû ilâ ciz’ın nahleti, gâlet yâ leytenî mittu gable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyyâ(mensiyyen). 

(Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.)

MERYEM SURESİ

A’RAF SURESİ

 Fâtıma (r.a)’ın doğum sancısı başladığında Peygamber Efendimiz (SAV), Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini validemizin doğumunda bu duayı okutmuştur. (İbn Sünnî, s.232, No: 625) “Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

” “İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yedlübühu hasisev veş şemse vel gamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemin.”(A’raf, 7/54) 

(Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!)

A’RAF SURESİ

DOĞUMU KOLAYLAŞTIRAN İNŞİKAK SURESİ

NOT: Özellikle de doğum sancısı sırasında ‘İnşikak Suresini okumak’ tavsiye edilebilmektedir. (Ters duruşlu bebek için okunacak dua= İnşikak Suresi) Sancı ve ıkınma esnasında okunabilecek bir diğer ayette “Sümmessebile yesserah” (Abese Suresi, 20) ayetini okumaktır.

İNŞİKAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim
1. İzessemaunşakkat.
2. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3. Ve izel’ardu muddet.
4. Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6. Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
7. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
11. Fesevfe yed’u suburen.
12. Ve yasla se’ıyren.
13. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
14. İnnehu zanne en len yehure.
15. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
16. Fela uksimü bişşefekı.
17. Velleyli ve ma veseka.
18. Velkameri izetteseka.
19. Leterkebunne tabekan ‘an tabekın.
20. Femalehum la yu’minune.
21. Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune.
22. Belilleziyne keferu yukezzibune.
23. Vallahu a’lemu bima yu’une.
24. Febeşşirhüm bi’azabin eliymin.
25. İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

İnşikak Suresi Türkçe Anlamı
1, 2.Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
3, 4.Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,
5.Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
6.Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
7.Kime kitabı sağından verilirse,
8.Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
9.Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
10.Fakat kime kitabı arkasından verilirse,
11, 12.”Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
13.Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.
14.Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15.Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16.Yemin ederim şafağa,
17.Geceye ve içinde topladıklarına,
18.Dolunay halindeki aya ki,
19.Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
20.Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21.Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22.Daha doğrusu, inkar edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.
23.Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
24.Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!
25.Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

HAMİLELİK VE DOĞUMLA İLGİLİ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN BAZI DUALAR

Doğacak olan bebeğin yüz güzelliği için YUSUF SURESİ okunabilir.

Güzel ahlaklı doğması için İNSAN-İBRAHİM SURESİ okunabilir.

İlk 4 ay 70 bin SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ tesbihatı çekilebilir.

Hamilelikteki 9 ay boyunca 71 tane ENBİYA SURESİ okunabilir.

Doğumun kolaylaşması için İnşikak Suresinin ilk 3 ayeti önerilmektedir.

Çocuk dünyaya geldikten sonraki 36. günü Enbiya Suresi okunabilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir